Wyszukaj produkt

Odbiornik 4-kanałowy, dwie wersje zasilania: 12VDC albo 24V DC/AC

Odbiornik U4HR z czterema wyjściami przekaźnikowymi przeznaczony jest do systemów alarmowych i zdalnego sterowania. Wykonywany jest w dwóch wersjach zasilania: 12VDC lub 24V DC/AC. Urzą­dze­nie wykorzystują system kodowania zmiennego KEELOQ(R). Współ­pra­cują ze wszystkimi pilotami i detektorami oraz z nadajnikiem RP501 produkcji Elmes Elektronik dla pasmo radiowego 434 MHz.

Opis działania

Pobudzenie pilota lub innego nadajnika zaprogramowanego do odbiornika załącza przeka­źnik na jego wyjściu i włącza odpowiadającą mu diodę LED. W zależności od ustawionego trybu pracy danego wyjścia, załączenie trwa przez zaprogramowany wcześniej czas (tryb monostabilny), lub do chwili ponownego użycia pilota (nadajnika), czyli na przemian w cyklu włącz / wyłącz przekaźnik (tryb bistabilny). Taki sposób pracy dotyczy większości typów nadajników. Inaczej jest przy współpracy z nadajnikiem RP501 pracującym w trybie przekaźnika radiowego lub detektorami CTX3H i CTX4H pracującymi w trybie detekcji otwarcia/zamknięcia. W przypadku tych urządzeń, niezależnie od ustawionego trybu pracy kanału w od­bior­niku, załączenie wyjścia trwa do chwili jego wyłą­cze­nia w na­daj­niku.

Cechy odbiornika:

  • częstotliwość pracy: 433,92 MHz, odbiornik superheterodynowy,
  • 4 wyjścia przekaźnikowe separowane galwanicznie o obciążalności 1A/128V,
  • dwa tryby pracy wyjścia, ustawiane niezależnie dla każdego kanału: bistabilny i monostabilny,
  • na zamówienie specjalna wersja do wyciągarki, w której wyjście jest załączone jak długo naciśnięty jest przycisk pilota,
  • funkcja mini centrali,
  • pamięć do 112 nadajników.
U4HR - płytka
CH4H200 - pilot zasięg 200m.
RP501T - nadajnik współpracujący z odbiornikiem U4HR. Zasięg 500m.
MTX - dopuszkowy nadajnik współpracujący z U4HR.
U4HR - odbiornik
Dedykowane piloty do odbiornika
Specyfikacja