Wyszukaj produkt

Instalacja

Instalując urządzenia należy spełnić poniższe warunki:

  • urządzenia nie mogą być narażone na działanie czynników atmosferycznych, jeśli zachodzi taka konieczność to należy stosować dodatkową hermetyczną obudowę;
  • należy przestrzegać zakresu temperatur pracy wg. specyfikacji danego urządzenia;
  • urządzenia nie mogą być instalowane w pobliżu urządzeń elektro-energetycznych i metalowych stanowiących źródło zakłóceń i ekranu dla fal radiowych, co może ograniczyć zasięg ich działania.

Niespełnienie któregoś z powyższych warunków w najlepszym razie zmniejszy zasięg działania, ale może też spowodować niesprawność urządzenia. Umieszczenie nadajnika lub odbiornika w pomieszczeniach piwnicznych lub wewnątrz zabudowy żelbetonowej znacznie ogranicza działanie urządzeń radiowych, a nawet może spowodować całkowitą utratę zasięgu. Praktyczny zasięg działania urządzeń radiowych uzależniony jest od lokalnych warunków terenowych i zabudowy, należy więc przy wyborze miejsca instalacji każdorazowo sprawdzić pewność działania systemu. Czasem nawet niewielkie przesunięcie odbiornika, np. pół metra wyżej, w lewo, lub w prawo może znacznie poprawić zasięg działania. Przewodu antenowego odbiornika nie należy mocować i kleić do ścian. Zaleca się instalować odbiorniki na wysokości od 2 do 3 metrów od posadzki.