Wyszukaj produkt

Sygnalizator bezprzewodowy

 Bezprzewodowy sygnalizator Elmes Elektronik WSS jest akustyczno-optycznym urządzeniem sygnalizacji włamania i napadu przeznaczonym do stosowania na zewnątrz obiektu dozorowanego. Sygnalizator jest urządzeniem mikroprocesorowym i posiada układ nadawczo-odbiorczy do komunikacji bezprzewodowej z centralą alarmową CB32. Może też współpracować z dowolnym systemem alarmowym przy użyciu dedykowanego modułu sterującego  WSM. Konstrukcja sygnalizatora umożliwia zasilanie go z dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego lub z linii 13,8VDC przewodowego systemu alarmowego. Zasilanie to umożliwia ładowanie akumulatora, będącego podstawowym źródłem energii sygnalizacji i zapewniającym działanie sygnalizatora także w czasie awarii zasilania sieciowego. Oprócz akustycznych i optycznych sygnałów alarmowych, sygnalizator generuje także sygnały załączenia i wyłączenia dozorowania przydatne przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu alarmowego pilotem radiowym. Układ zabezpieczenia antysabotażowego sygnalizatora wykrywa zapiankowanie, oderwanie od podłoża oraz zdjęcie pokrywy obudowy. W każdym z tych przypadków sygnalizator natychmiast rozpoczyna alarmowanie i drogą radiową powiadamia centralę. Sygnalizator wysyła również informacje o stanach awaryjnych (np. brak zasilania sieciowego), które są w centrali rejestrowane i sygnalizowane.

MODUŁ WSM JEST POTRZEBNY TYLKO I WYLĄCZNIE, JESLI CHCEMY SYGNALIZATOR WSS PODŁACZYĆ DO OBCEGO INNEGO NIŻ ELMES ELEKTRONIK SYSTEMU ALARMOWEGO. WSS z centralą CB32 współpracuje bezpośrednio i programowany jest na linię 29.

  • współpracuje z centralą Elmes Elektronik CB32,
  • dwukierunkowa komunikacja (transceiver) 433,92MHz,
  • zasięg do 200m w terenie otwartym,
  • pełne zabezpieczenie antysabotażowe.
  • w zestawie z modułem WSM współpracuje z dwowlnym przewodowym systemem alarmowym,
WSS - bezprzewodowy dedykowany sygnalizator do CB32.
WSM - moduł do uniwersalnego podłączenia sygnalizatora WSS z innych niż Elmes Elektronik systemem alarmowym.