Wyszukaj produkt

Miniaturowy sterownik do rolet

  Sterownik STM przeznaczony jest do sterowania roletą, do napędu której zastosowano silnik indukcyjny prądu zmiennego 230V~ z wyłącznikami krańcowymi. Dzięki miniaturowej obudowie sterownik można instalować w puszce instalacyjnej podtynkowej o głębokości 60mm, pod typowym, ściennym włącznikiem do rolet. Większe puszki instalacyjne dostępne są np. w firmie "Simet". Sterownik można także instalować w obudowie rolety.
  STM może być sterowany z dwóch lub trzech przycisków pilota:

  • dwóch (dotyczy pilotów: DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200, CH8H, CH32H). W tym trybie jeden przycisk włącza i wyłącza otwieranie, a drugi - zamykanie
  • trzech (dotyczy pilota STX). W tym trybie jeden przycisk otwiera roletę, drugi - zamyka, a trzeci - zatrzymuje ruch w obu kierunkach.

Nie jest możliwe sterowanie rolety jednym przyciskiem pilota.

Sterowniki można "sprząc" z systemem alarmowym za pomocą "nadajnika MTX z kodem STX" lub MTX2. Jak to zrobić jest opisane w rozwiązaniu problemu 9 dokumentu "Nietypowe wersje" znajdującego się na u góry strony

Szczegółowy opis współpracy sterowników STM z pilotami i nadajnikami produkcji Elmes.

Specyfikacja: 
STM- sterownik do rolety.
STM
STM
STM
Przykładowa konfiguracja sterownika STM z pilotem STX i nadajnikiem MTX.
MTX - nadajnik do bezprzewodowego kalwiszowego zamykania grupy rolet.
STM - sterownik dopuszkowy.
CH3NT