Wyszukaj produkt

Uniwersalny moduł GSM

Dostępa wersja firmware modułu ze zwiększoną liczbą telefonów uprawnionych do zdalnego dodawania i usuwania telefonów z listy.

 Moduł GSM2000 i - nieprodukowany już - GSM2 przeznaczony jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą komunikatów SMS i CLIP. Moduł odbiera także komendy SMS, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do jego wyjść. Posiada następujące cechy:

 • zintegrowany moduł telefonii komórkowej GSM 900/1800 Mhz,;
 • 4 wejścia o programowanych progach przełączeń w zakresie od 0,2V-14,5V oraz histerez w zakresie 0,1V-5V, dla każdego wejścia z osobna;
 • 4 wyjścia przekaźnikowe, galwanicznie separowane, typu NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zwarte);
 • tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe) lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe),
 • powiadomienie SMS i CLIP wysyłane maksymalnie do 6 numerów telefonów,
 • sterowanie wyjściami modułu za pomocą SMS lub CLIP przychodzącymi z 2048 telefonów (GSM2000) lub 255 (dla starszej wersji modułu o symbolu: GSM2),
 • sterowanie wyjściami modułu poprzez naruszenie wejść,
 • okresowy test modułu w postaci SMS statusowego lub CLIP do jednego lub dwóch numerów telefonów, wysyłany o określonej porze dnia, lub co określony czas;
 • SMS statusowy zawierający stan wejść i wyjść modułu, wysyłany w odpowiedzi na SMS sterujący wyjściami, SMS z zapytaniem o status albo automatycznie co określony czas;
 • zdalne dodawanie i usuwanie telefonów za pomocą SMS;
 • wykonywanie przy starcie modułu określonych przez użytkownika komend AT, m.in. wymuszenie logowania się do innej niż domyślna sieć (o ile jest to dozwolone);
 • zdalne wykonywanie komend AT;
 • ograniczenie ilości komunikatów SMS w ciągu doby,
 • wymuszenie jednokrotnego dzwonienia przy powiadomieniu CLIP, nawet gdy powiadomienie się nie powiodło, tzn. gdy odbiorca nie odrzucił połączenia;
 • programowanie ustawień oraz uaktualnienie oprogramowania (firmware) modułu z poziomu komputera PC;
 • wyłącznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modułu.

Moduł GSM2000 może być sterowany również za pomocą aplikacji Elmes Elektronik (patrz dodatkowe pliki do pobrania), lub uniwersalnych programów do pobrania w App Store i Google Play.

   

iOS - Remote Alarm Pro , do pobrania w App Store . 
Android - GSM Control All, iRemote GSM, Remote Control SMS w Google Play pod hasłem GSM control. 

 

Moduł wymaga konfiguracji w programie "GSM Configurator". Przed rozpoczęciem tego procesu zalecamy aktualizację firmwaru do najnowszej wersji. Wszystkie pliki do pobrania w odnośnikach u góry strony. Do prawidłowego działania z komputerem pobierz i zainstaluj sterowniki kabal miniUSB, oraz GSM2/GSM2000 configurator.
Jesli posiadamy listę telefonów w postaci pliku tekstowego i chcielibyśmy ją wgrac do modułu, można posłużyć się edytorem tekstu, który pozwala na kopiowanie i wklejanie kolumny tekstu, np. notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ W tym celu należy listę telefonów wkleić do pliku ustawień, wcześniej odczytanych z modułu i zapisanych na dysk.

Aktualizację firmware modułu dokonuje się w programie GSM2 Configurator w Menu -> Narzędzia -> Aktualizacja firmware.

Zestaw GSM2 / GSM2000 składa się z modułu GSM i anteny GSM. Kabel do programowania modułu jest dodatkowym elementem i nie znajduje się w komplecie.

Moduły GSM oferowane od grudnia 2010 wyposażone są w gniazdo mini USB - typ B i do podłączenia z komputerem PC wymagają popularnego kabla mini-USB. Starszą wersję podłącza się do komputera za pomocą kabla USB-RS, którym programować można także centralę Elmes CB32.

Dostępne są specjalne wersje oprogramowania modułu, zmieniające trochę jego funkcjonalność. Ich opis znajduje się w pliku zawierającym także sam firmware - patrz link do firmware na górze tej strony.

Program "GSM Configurator" korzysta z biblioteki: "Microsoft .NET Framework 2.0". Zaleca sie instalację jej najnowszej wersji z "Service Pack 2". Można również zainstalować: "Microsoft Framework 3.5 Service Pack 1", który zawiera w sobie m.in. "Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2".

Problemy z instalacją sterowników kabla miniUSB: 

Jeśli posiadasz moduł produkowany w okresie od 12.2010 do 04.2012, w których jako układ konwertera USB-RS zastosowano układ scalony o symbolu CP2102, to w systemach Windows 7, 8 i 10 możesz napotkać problem z instalacją sterowników do kabla mini-USB spowodowany tym, że sterowniki te nie są podpisane cyfrowo. Rozwiazaniem tego problemu jest wystartowanie systemu z opcją: bez sprawdzania podpisów. W przypadku Windows 7 procedura ta jest opisana w odnośniku u góry strony. W przypadku Windows 8 i 10 procedura ta jest identyczna i jest opisana w poniższych linkach:

 Windows 8 i Windows 10

Tak uruchamiamy komputer każdorazowo, kiedy chcemy konfigurować starszy moduł GSM2 w systemie Windows 7, 8 lub 10.

                                FILM PRZEDSTAWIA INSTALACJĘ MODUŁU GSM2 W SYSTEMIE WINDOWS 7 I WINDOWS XP.

 

                                          
                                                                                                 

 

 

 

 

 

GSM2000 - płytka elektroniki
MiniUSB - kabel do programowania modułu GSM2000. Sprzedawany osobno.
Zalecany zasilacz do urządzenia ZS12V/1,2A. Sprzedawany osobno.
GSM2000 - uniwersalny moduł gsm.
GSM2000 - płytka elektroniki