Wyszukaj produkt

Uniwersalny moduł GSM

 

 Moduł GSM2000 i - nieprodukowany już - GSM2 przeznaczony jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą komunikatów SMS i CLIP. Moduł odbiera także komendy SMS, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do jego wyjść. Posiada następujące cechy:

 • zintegrowany moduł telefonii komórkowej GSM 900/1800 Mhz,;
 • 4 wejścia o programowanych progach przełączeń w zakresie od 0,2V-14,5V oraz histerez w zakresie 0,1V-5V, dla każdego wejścia z osobna;
 • 4 wyjścia przekaźnikowe, galwanicznie separowane, typu NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zwarte);
 • tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe) lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe),
 • powiadomienie SMS i CLIP wysyłane maksymalnie do 6 numerów telefonów,
 • sterowanie wyjściami modułu za pomocą SMS lub CLIP przychodzącymi z 2048 telefonów (GSM2000) lub 255 (dla starszej wersji modułu o symbolu: GSM2),
 • sterowanie wyjściami modułu poprzez naruszenie wejść,
 • okresowy test modułu w postaci SMS statusowego lub CLIP do jednego lub dwóch numerów telefonów, wysyłany o określonej porze dnia, lub co określony czas;
 • SMS statusowy zawierający stan wejść i wyjść modułu, wysyłany w odpowiedzi na SMS sterujący wyjściami, SMS z zapytaniem o status albo automatycznie co określony czas;
 • zdalne dodawanie i usuwanie telefonów za pomocą SMS;
 • wykonywanie przy starcie modułu określonych przez użytkownika komend AT, m.in. wymuszenie logowania się do innej niż domyślna sieć (o ile jest to dozwolone);
 • zdalne wykonywanie komend AT;
 • ograniczenie ilości komunikatów SMS w ciągu doby,
 • wymuszenie jednokrotnego dzwonienia przy powiadomieniu CLIP, nawet gdy powiadomienie się nie powiodło, tzn. gdy odbiorca nie odrzucił połączenia;
 • programowanie ustawień oraz uaktualnienie oprogramowania (firmware) modułu z poziomu komputera PC;
 • wyłącznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modułu.

Moduł GSM2000 może być sterowany również za pomocą aplikacji Elmes Elektronik (patrz dodatkowe pliki do pobrania), lub uniwersalnych programów do pobrania w App Store i Google Play.

   

iOS - Remote Alarm Pro , do pobrania w App Store . 
Android - GSM Control All, iRemote GSM, Remote Control SMS w Google Play pod hasłem GSM control. 

 

Moduł wymaga konfiguracji w programie GSM2 Configurator. Przed rozpoczęciem tego procesu zalecamy aktualizację firmwaru do najnowszej wersji. Wszystkie pliki do pobrania w odnośnikach u góry strony. Do prawidłowego działania z komputerem pobierz i zainstaluj sterowniki kabal miniUSB, oraz GSM2/GSM2000 configurator.
Aby móc skopiować listę telefonów dostarczoną przez administratora do konfiguratora modułu GSM2000 proszę skorzystać z programu kolumnowego kopiowania notepad++
https://notepad-plus-plus.org/ 

Aktualizację firmware modułu dokonuje się w programie GSM2 Configurator w Menu -> Narzędzia -> Aktualizacja firmware.

Zestaw GSM2 / GSM2000 składa się z modułu GSM i anteny GSM. Kabel do programowania modułu jest dodatkowym elementem i nie znajduje się w komplecie.

Moduły GSM oferowane od grudnia 2010 wyposażone są w gniazdo mini USB - typ B i do podłączenia z komputerem PC wymagają popularnego kabla mini-USB. Starszą wersję podłącza się do komputera za pomocą kabla USB-RS, którym programować można także centralę Elmes CB32.

Dostępne są specjalne wersje oprogramowania modułu, zmieniające trochę jego funkcjonalność. Ich opis znajduje się w pliku zawierającym także sam firmware - patrz link do firmware na górze tej strony.

Problemy z instalacją sterowników kabla miniUSB: 

Jeśli posiadasz moduł produkowany w okresie od 12.2010 do 04.2012, w których jako układ konwertera USB-RS zastosowano układ scalony o symbolu CP2102, to w systemach Windows 7 i Windows 8 możesz napotkać problem z instalacją sterowników do kabla mini-USB spowodowany tym, że sterowniki te nie są podpisane cyfrowo. Rozwiazaniem tego problemu jest wystartowanie systemu z opcją: bez sprawdzania podpisów. Procedura ta różni się dla systemu Windows 7 i Windows 8.
Rozwiązanie problemu z instalacją sterowników w windows 7 - patrz odnośnik do pobrania u góry strony.
W Windows 8 można też spróbować wykonać następującą procedurę:

1. Wciskamy klawisz Windows + R (bez plusa)
2. Wpisujemy : shutdown.exe /r /o /f /t 00
3. Kliknij przycisk OK
4. System uruchomi się ponownie
5. Wybierz Rozwiąż problemy
6. Wybierz Opcje zaawansowane
7. Wybierz Ustawienia uruchamiania
8. Kliknij przycisk Uruchom ponowie
9. System uruchomi się ponownie do „Ustawienia uruchamiania"
10. Wybieramy opcję Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników poprzez naciśniecie klawisza 7
12. Komputer uruchomi się ponownie i możemy już instalować sterowniki które nie mają podpisu.

 Tak uruchamiamy komputer każdorazowo, kiedy chcemy konfigurować starszy moduł GSM2 na systemie Windows 8.

                                FILM PRZEDSTAWIA INSTALACJĘ MODUŁU GSM2 W SYSTEMIE WINDOWS 7 I WINDOWS XP.

 

                                          
                                                                                                 

 

 

 

 

 

GSM2000 - płytka elektroniki
MiniUSB - kabel do programowania modułu GSM2000. Sprzedawany osobno.
Zalecany zasilacz do urządzenia ZS12V/1,2A. Sprzedawany osobno.
GSM2000 - uniwersalny moduł gsm.
GSM2000 - płytka elektroniki